Hva er digitalradio?

Digitalradio er et samlebegrep for radio som sendes digitalt. Det betyr radio via DAB og Internett/mobilnett. Radio sendes også via TV-apparater.

DAB-RADIO: I løpet av 2017 blir all riksdekkende radio i Norge digitalisert. Foto: P4
DAB-RADIO: I løpet av 2017 blir all riksdekkende radio i Norge digitalisert. Foto: P4

Hvorfor DAB?
Digitalisering åpner muligheten for et bedre radiotilbud til HELE landet. DAB gir flere kanaler, støyfri lyd, bedre mottak i bil og nye funksjoner som tekst- og billedstrømmer på radioapparatet.

- Flere radiokanaler i hele landet:

Med digitale sendernett er det blitt opp til fem ganger så mange radiokanaler over hele landet – altså et betydelig større radiomangfold.

- Støyfri lyd:
DAB gir deg en radio-opplevelse uten sus og skurr. Ved bytte fra FM til DAB vil mange oppleve en renere lyd med færre forstyrrelser.

God lydkvalitet er den egenskapen flest DAB-eiere trekker frem som viktigste egenskap ved DAB, i følge Digitalradioundersøkelsen fra TNS Gallup.  

- Bedre mottak av signaler i bil:
DAB-teknologien gir bilførere og andre trafikanter en langt mer stabil lyd enn FM-teknologien. Det skyldes at signalene i større grad hjelpes frem av refleksjoner underveis.  Lytteropplevelsen blir bedre.

- Enkelt kanalvalg:
Med DAB er det slutt på å bruke tid for å finne riktig frekvens. Det er bare å "rulle" seg gjennom kanallisten i jakten på en bestemt radiokanal. Alle kanaler er synlig med navn og programinformasjon, ikke bare et frekvenstall.

- Nye funksjoner:
DAB gjør det mulig å overføre ekstra informasjon til lytteren. Du kan se navn på programmet, programleder, gjester, hvilken melodi og artist som spilles, neste sang ut med mer.
Visse DAB-radioer har stor fargeskjerm som sender bilder samtidig med lyden, for eksempel kanallogo, bilde av programvert og gjester, (reklame), vær- og trafikkinfo med mer.

Hvorfor ikke fortsette på FM?
FM-nettet har begrenset med plass til flere kanaler, og deler av dagens FM-nett nærmer seg slutten av sin tekniske levetid. Skulle man fortsatt på FM ville det krevd omfattende investeringer til vedlikehold og oppgradering. Utviklingsmulighetene vil også være begrenset.

Hvorfor ikke bare nettradio (streaming)?

Ett av kravene til radio i Norge er at det skal være gratis å høre på, at du skal kunne høre på omtrent hvor som helst og at alle skal kunne høre på hva de vil samtidig. Det er ikke nok kapasitet i mobilnettet i dag til å imøtekomme alle de samtidige radiolytterne i Norge.

DAB er kringkasting, akkurat som FM alltid har vært det. Det betyr at tilgjengelighet og kvalitet ikke påvirkes av hvor mange som lytter samtidig. Dette gjør også kringkastet radio mer stabilt i beredskapssituasjoner. Det koster heller ingenting å lytte til radio via DAB.

Hvorfor kan ikke FM og DAB leve side om side?
Norge er et land med utfordrende topografi. For å oppnå den dekningen man ønsker kreves det mange sendere. Hvis FM og DAB skal leve side om side vil dette i så fall være meget kostbart.

Hvorfor er det bare Norge som satser på DAB?
Det er ikke bare Norge som går mot digitale radiosendinger. Mange land i Europa går samme vei og mener DAB er fremtidens plattform for kringkastet radio. Blant disse er Storbritannia, Danmark, Tyskland, Nederland og Sveits, som alle har godt utbygde DAB-nett. Om lag 40 land har DAB-sendinger i dag.

Hva er forskjellen på DAB og DAB+?
DAB+ er en videreutvikling av DAB. DAB+ er en radiostandard som gir plass til flere kanaler, og er den tekniske standarden som Europa for øvrig tar i bruk.

DAB+ har vært normen i flere år og de aller fleste radioer som er solgt i Norge etter 2009 er DAB+.  I dag sendes flere kanaler i DAB+, og fra 2017 vil alle radiokanaler bli sendt i dette formatet. Alle DAB-radioer som selges i dag har både DAB, DAB+ og FM.

Hvordan oppgradere til DAB i bil?
For å få DAB i bilen må du enten bytte radio eller installere en adapter, som gjør radioen kompatibel med DAB. Adaptere finnes som skjulte løsninger og selvmonteringssett. Finn løsningen for din bil på radio.no.

To riksdekkende DAB-nett
To riksdekkende DAB-nett forsyner landet med digitale radiosignaler. De to riksdekkende DAB-nettene har ulik rekkevidde. NRKs nett dekker minst 99,5 prosent av befolkningen, mens det kommersielle nettet dekker 92,8 prosent av befolkningen. Enkelte NRK-kanaler sender i det kommersielle nettet frem til FM-slukking i 2017 (NRK P13, NRK Sport, NRK Klassisk, NRK Jazz)

DAB-nett for lokalradio etableres uavhengig av riksdekkende DAB-nett. Det er etablert lokale DAB-nett i seks områder: Oslo/Akershus, Hedmark, Rogaland, Trondheim, Bergen og Østfold.

Veidekning
Veidekning er prioritert i utbyggingen av nye radionett. DAB-nettene gir bedre dekning langs hele veinettet, med flere kanaler og mer stabil lyd. Husk at godt radiomottak forutsetter godt montert antenne!

DAB i tunnel
Alle veitunneler med FM-dekning skal få DAB-dekning, i tillegg blir det DAB i nye tunneler over 500 meter og med godt trafikkgrunnlag. Utbygging pågår og skal være ferdig innen FM-nettet slukkes. Det er Statens Vegvesen som har ansvaret for denne utbyggingen.

DAB gir flere kanaler i tunnelene, slik at alle kanaler som er tilgjengelig på utsiden av tunnelen også er tilgjengelige inne i tunellen.

DAB og beredskap
DAB-nettet har store beredskapsmessige fordeler sammenlignet med FM-nettet. Faren for utfall av sendere i ekstreme situasjoner er sterkt redusert sammenlignet med FM-nettet, da signalene i DAB-nettet mates direkte til hver enkelt sender. Utfall av en enkelt sender vil derfor ikke forplante seg nedover i kjeden av mindre sendere, slik som i FM-nettet.

Tunnelsikkerheten økes også da DAB-teknologien gjør det mulig med direkte innsnakk via absolutt alle radiokanaler dersom bilister behøver varsling om en nødsituasjon. Det er kun én nødkanal i tunnel på FM-båndet, og det er NRK P1.

DAB og miljø
Gamle FM- og DAB-radioer kan enten oppgraderes til DAB med et adapter eller gjenvinnes. Sender du din gamle radio til retur vil mer enn 93 prosent av materialene bli brukt på nytt. Radioer utgjorde i 2014 mindre enn 3,8 % av alt innlevert elektronisk og elektrisk utstyr.

Husk: Gjør et kanalsøk med jevne mellomrom
For å sikre at du til enhver tid kan høre alle kanaler som er tilgjengelige i ditt område, er det viktig at du gjennomfører et kanalsøk på din DAB-radio med jevne mellomrom.

Hvis du ikke oppdaterer kanallisten, kan du gå glipp av nye kanaler eller endringer i sendernettene.
Noen apparatprodusenter kaller funksjonen for "scan"  eller “full scan” og har lagt den i hovedmenyen, mens andre har laget en egen knapp som er lett å finne. På noen mottagere kan det også være nødvendig å nullstille radioen. Velg «gjenopprett fabrikkinnstillingene», «factory reset» eller lignende i menyen på din DAB-radio.