Digitalradio

Bedre lyd - Flere muligheter - over alt - alltid

Flere og flere velger å lytte til radio via digitale plattformer som DAB, internett, mobiltelefon, kabel og satellitt-TV. På digitale plattformer vil radio utvikles videre og gi merverdi for lytterne i form av flere kanaler og nye tjenester. Det er stadig FM som er mest benyttet til radiolytting, og radio er med FM det aller siste lydmediet som fortsatt er analogt.  Men, nå er det besluttet at FM-perioden snart er  slutt. I 2017 slukkes FM-sendingene og også radio blir digital.

I en medieverden der aviser, tv og nye mediekanaler utvider sitt tilbud til oss dag for dag, og blir stadig lettere tilgjengelig. vil P4 være med på å ta  radioen inn i framtiden for å tilby flere lyttere et bredere innhold, ikke minst i distriktene der P4 har svak FM-dekning idag. Det forutsetter at hovedtyngden av radiolyttingen gradvis flyttes fra FM til digitale plattformer. Den mest direkte arvtakeren til FM er digital kringkasting på DAB/DAB+. P4 sørger nå for at  hele landet får et langt bedre radiotilbud i og med utbyggingen av riksdekkende DAB-nett.


Hva skjer?

Stortinget stilte seg i mai 2011 bak Stortingsmelding nr 8 som legger opp til at radio skal bli helt digital fra og med 2017 forutsatt oppfylt en del betingelser, evt senest 2019. Fra dette tidspunkt må du ha DAB-radio for å høre bl.a. P4 og P5.

P4 sender sitt program over DAB-riksblokken i Norge. Sendernettet blir nå utvidet og forsterket slik at det i 2014 dekker 90% av befolkningen, og får svært god mobil og vegdekning. Dermed vil mange av de som mistet P4 i 2004 igjen kunne få inn kanalen. Alle vil dessuten få tilgang til en rekke nye kanaler som vil bli lansert i tiden som kommer. Du finner mer informasjon om utbyggingen og dekningen på radio.no.


Mobil lytting

Radiolytting med mobile og portable mottakere betyr vanskeligere mottakerforhold enn med stasjonært utstyr. Noen ganger blir det svært sjenerende forstyrrelser. FM ble laget fordi man ønsket bedre lydkvalitet enn det AM (lang-, mellom- og kortbølge) kunne tilby. Den gangen konsentrerte man seg om gode mottakere til hjemmet. FM ble derfor planlagt basert på at mottakeren skulle ha en god, utvendig, fastmontert antenne. DAB digitalradio er utviklet med egenskaper som sørger for stabil lydkvalitet både i bil og til fots,  høy fart og i gangfart. Sørg for at den neste bilradioen eller bilen du skaffer deg har DAB!


Radioapparater

Det finnes nå et stort antall mottakere i handelen i Norge. Både portable "kjøkkenradioer", lommeradioer, bilradioer, hifi-tunere, og PC-mottakere i forskjellige prisklasser og med forskjellige funksjoner. Mottakerne kan også ta imot FM, slik at du kan nyte godt av DABs fordeler der det er dekning, men gå over til FM om du er i områder der nettet ikke er bygget ut enda og samtidig være forberedt til femtiden. En del mottaker har både DAB/DAB+, FM og internettradio innebygget. Siden mer og mer av radiotilbudet vil komme på DAB+ er det dermed uansett lurt å velge en radio som har DAB+. 


DAB digitalradio betyr flere forbedringer:

  • Høy lydkvalitet
  • Stabilt mottak også i bil, ikke skurr og skrap
  • Samme stasjon på samme frekvens over hele landet, enkel betjening.
  • Bedre program- og trafikkinformasjon
  • Flere kanaler mange steder
  • Nye data og bildetjenester
  • Bedre frekvensutnyttelse
  • Reduserte investeringer
  • Fleksibilitet - kan tilpasses markedets behov


Vil du vite mer?

P4 er med i prosjekter som arbeider med utvikling og innføring av DAB både i Norge og internasjonalt. P4 har sammen med NRK etablert Digitalradio Norge AS som har som oppgave å medvirke til at også radio blir digital. Vil du vite mer om dette arbeidet finner du mye informasjon på radio.no. Det internasjonale arbeidet er koordinert av WorldDmb Forum, www.worlddab.org.


Kommentarer