Ole Morten fra P6 Morgen har ofte konkurranser på morgenen.
Ole Morten fra P6 Morgen har ofte konkurranser på morgenen.

  • Alle konkurranser har 18 års aldersgrense, dersom annet ikke er spesifisert. Enkelte konkurranser der reise inngår i premien kan gjøres av mindreårige i følge med en voksen.

  • Premien er den som annonseres i forbindelse med konkurransen og kan aldri byttes i penger eller annet. Premien kan heller ikke overføres til andre personer, bedrifter eller organisasjoner. Premier som er avtalt hentet hos oss eller andre steder, bortfaller om den ikke er hentet innen rimelig tid. 

  • Premier som inneholder reiser kan som hovedregel ikke byttes til andre datoer, hoteller eller befordringsmidler enn det P5 bestemmer. Vi forsøker å hjelpe der det fra vår side er praktisk eller økonomisk mulig, men ber om respekt for at vi ikke er noe reisebyrå. Vi dekker normalt fly og hotell der dette er lovet, men ikke lommepenger eller mindre kostnader som reise til/fra flyplass, kollektivtransport til konsert, diett, reiseforsikring etc.. Vinneren og eventuelt følge reiser alltid på eget ansvar.

  • Vinnere må selv betale eventuelle skatter, avgifter, gebyrer etc. som følge av premien.

  • Navn, bilder og lydopptak av konkurransen og vinneren kan brukes til markedsføring av P5 og publiseres på nettsider og i sosiale medier i regi av P6. Lytteren godkjenner slik bruk gjennom deltakelse i konkurransen.

  • Alle kan delta med unntak av ansatte i P4, P5, MTG Norge og dennes datterselskaper, samt familiemedlemmer, nære venner og knytninger til disse. Dette gjelder også kunder, sponsorer og samarbeidspartnere.

  • Ved å delta i konkurranser i regi av P5 har deltakeren akseptert disse konkurransereglene og at de beslutninger og eventuelle endringer som gjøres fortløpende er endelige og definitive.

  • P6 har siste ord i alle konkurransers utforming og gjennomføring, kåring av vinner, premiering etc.. P6 forbeholder seg retten til å gjøre endringer både før, under og etter konkurranser.

  • Husk at konkurranser skal være uhøytidelig moro for deg og alle de øvrige lytterne. Uforutsette hendelser kan lett oppstå. P6 forsøker å løse ev. uregelmessigheter på rimelig måte, men ofte er ikke dette praktisk eller økonomisk mulig. 

Flere saker

P6-appen for telefon og iPad
P6-appen for telefon og iPad Tirsdag 27.03 2018
Last ned P6-appen!
Last ned P6-appen! Mandag 13.01 2014
Flere kanaler